Prefab gevel: voor- en nadelen

prefab gevelPrefab is een afkorting van “geprefabriceerd” beton. Geprefabriceerd beton of prefabbeton wordt gebruikt voor uiteenlopende bouwprojecten. Meestal gaat het om elementen in beton of gewapend beton, die op voorhand worden gemaakt en die dan later worden ingebouwd of samengesteld in bouwprojecten. De toepassingen waarvoor het gebruikt kan worden zijn uiteenlopend: tegels en andere vloerelementen, daken, maar ook gevels.

Het feit dat de elementen op voorhand worden gemaakt, brengt een aantal financiële en logistieke voordelen met zich mee. Doordat de gevelelementen niet ter plaatse gefabriceerd moeten worden, kan er heel wat tijd worden uitgespaard. Uw huis wordt bij wijze van spreken als een bouwdoos in elkaar gezet, in plaats van steen per steen te metselen. Vaak is deze manier van werken ook een stuk goedkoper, aangezien de totale werktijd een stuk verlaagd wordt. Bovendien kan het productieproces beter gecontroleerd worden en bent u zeker van de kwaliteit. Slecht gefabriceerde elementen kunnen immers geweigerd worden.

Toch kunnen prefab gevels ook voor problemen zorgen. Als het bijvoorbeeld om grote elementen gaat, is het geen evidentie om ze te vervoeren over de openbare weg. Laat u dus zeker goed inlichten op voorhand. Een grondige doorlichting van uw bouwproject kan duidelijk maken of u voordeel kan halen uit een prefab gevel.